2020.11.27

Nominowani w XX edycji konkursu im. W. Felczaka i H. Wereszyckiego

Nagroda im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego została ustanowiona w 2001 roku przez Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Krakowie i Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przyznawana jest corocznie, naprzemiennie autorowi polskiemu lub zagranicznemu. Konkurs obejmuje publikacje dotyczące dziejów Europy Środkowo-Wschodniej i jej relacji z Polską od średniowiecza do współczesności. Fundatorem Nagrody jest Wydawnictwo Literackie oraz Wydział Historyczny UJ.

 

W tym roku spośród wielu nadesłanych książek Kapituła nominowała do Nagrody następujących autorów:

 

- M. Czerwiński, Chorwacja. Dzieje, kultura, idee, Kraków 2020

- A. Barwicka-Makula, Od wrogości do przyjaźni. Habsburgowie austriaccy wobec Polski w latach 1587-1592, Katowice 2019

- R. Wnuk, Leśni bracia. Podziemie antykomunistyczne na Litwie, Łotwie i w Estonii 1944-1956, Warszawa-Lublin 2018

- T. Stryjek, Współczesna Serbia i Chorwacja wobec własnej historii, Warszawa 2020

- M. Nowak, Dwa światy. Zagadnienie identyfikacji narodowej Andrzeja Szeptyckiego w latach 1865-1914, Gdańsk 2018

 

Galeria